EBEJA, KEBEJI WAKAPAMBUKA

EBEJA, KEBEJI WAKAPAMBUKA

Proverbes lubas


Musokoma katu osha luepu

Muana utuatua kunyangi tshinu, bualu tshinu ntshia ditunga dijima

Bidi ntuilu bidi mpelelu, kadi ndambilu kena umue.

Nyunyu wa tshikololo katu ulela nyunyu mukwabu nansha.

Padi mukulakaja uyisha bikadilu bibi, mbuena kuamba ne, muena tshilongo

Udi mulunda wa munganga, kadi kuena mulunda wa manga enda to.

Mu bula mudi nkashama, mbuji wa mpumbu kena ulua kulonda momu mbuji wa

Nzolo kayi muanji kuluangana ukadi utuka masala

Bubi bua tshingoma mbumukila ku Mputu

Badi benda ne ngoma aba bayaya batangila kuepi ? Kuadidila y'aku, ne

Muena mutumba mubi udi ukubengela maluvu, kadi uya ukuladika tulu

Muena mutumba mmuanenu, mmupita ne muanenu wa munda.

Dikenga dia mubedi didi kabidi dilenga bua mufua

Tshintu tshimue tshidi mulume yonso kayi mua kupeta mu bumuntu buenda

Lekela kuditshiha

Bufuku ndisu dimua

Kashingi kangula mu manaya katu kajimina mu manaya

Kashingi muditela, muena bualu buenda mudimanya

Wasenga Mbuyi wasenga ni Kabanga

Kunangidi bitshilele bualu bilengela bitshilualua

Kabatu bosha dingonga mu munya (bana hanshi)

Lufu nkasala katoka, mukola Ngakasa

Teka, teka, mbidimu

Ndimumanya udila nshima mituhu

Kanjinji kambundu kahila ne tshitalu mutshina

Kumvumvu wakumvua pakamubuela ntanda mu diulu

Buanga udiadia mfumueba nganyi wakulaba manyi

Buanga udiadia mfumueba nganyi wakulaba manyi

Diudiadia tshiula ki ndiudi wumena mpusu

Njinji idi ilonda bintu bibola

Tshijanu katshitu tshiapanga mfumuatshi

Tshijanu katshitu tshiapanga mfumuatshi

Kunuangidi muvualavuala kabuta, wualua kuvuala tshieba tshidimu

Badiadia badiadia wakafuisha bayenda muitu

Kusekiseki muineba, kumanyimanyi tshiyiya

Bilumbu mmabuki

Kazolu ka mulanda nkadibu bakuata kudi mukenga

Mbuji udi udila bula bua monji wenda

Kuenda nkumona malu

Kutumba nkueyemangana

Muana wa tshidima katu bua kudia manyingidi

Kutshinu kuikala wenu kiwewa kudia dikambi

Nkasu badi bayimanyina mu milabi

Lufu nciondu watshiumvuila kula

Disama pambidi pamukueba ndishiya dia mayi

Nzolu wendenda ngudiadia musuasua

Muana kutuma muana kudia, muana tshitunu muana nzala

Tshia muana nkatelu

Katenda wasangila muenu, muabenda wadiongola nshingu

Bajana dikoshi, bamona mpala batshina

Kupa, nkutekesha

Tshiadima umua, ntshiadia bangi

Pawaya kubakuba kudianjikuteya

Baya waya, bashala washidila peba

Mayi, nlomba

Katenda wasangila muenu, muabenda wadiongola nshigu

Bukulakaja ndisama

Babela wa muntu, wa mufua wateleja bieba

Muyaya nganga wamulonda, kulu kupa nganga tshilema

Kuseseki muineba kumanyi tshiyiya

Kua shikila diboku balunga lobu

Kueledi malaba meji

Bilengela mbiasa mu nkelenda

Bulelela butu buosha

Tshiakabidi ndi nkuadi anyi

Mvula ulejila kaluma kuabu

Kua kaya nkola wakashikila

Muaba mufunkuna batu bawasa nzubu

Kukeba malu nkuykeba diyoyi

Dia lufu ki dimanya

Mu bungi bua Bantu ki mu bunyi bua malu

Mu bungi bua Bantu ki mu bunyi bua malu

Nkuamba bulela ki bulongu kufua

Kudia lukasa nkupia mukana

Muena tshilema batu bamubelela pa bantu

Muntu nkena ni mfumuenda mfumuenda mmuku wenda

Kuatshila muana mpasu pakola muana ne akukuatshila peba

Nkasu badi bayimanyina um milabi

Nkasu badi bayimanyina um milabi

Buanga tshidingishilu

Kantu kabenda nkantu mabu

Wa tatu wa mamu

Makaya kimapita nshingu ku bula

Benda babidi kimbengulangana

Nyinyi mmuana wa muenyi

Wakudia nenda kimukufuishi

Malu nkapinga ntumba

Kabaya kujidila diku ngaji

Buloji mbusenji budingilangana

Tshela moyi

Tshiumvua bilenga

Tshiseba kateketshi

Ntambwa udiadia bua makanda enda

Ntambwa udidia bua makanda enda

Bukulu ntubesa

Anu ki bukenji

Lufu ntulu

Tshadi mbuji tshajiminyi ntshinyi

Nzolu udinuina mayi enda

Udi wambula musua ni mataku

Kendela kakajiminyi

Mboa mmufuila mubudimi bueba

Ngomba mupanga bisuyi

Mambula kayemba

Muaba mufunkuna

Mukana mudi ni tshile moyi

Kubala umua nkudibala

Luenyi kacia kilununka

Coutume eza Kindoki, vrai ou faux ?

Nzevu mongu

Tshiseba kateketshi

kubala umua nkudibala

Bitshikila tuboya

katamba ka kupuka naku

Kalemba wa mbanza

Luvila kupitshi kuenda

Mpala bituta

Muena tubidi tua ndumbi

Mbala uhila ku basosnga

Mamba muntu ou mamie wata

la naissance de l abinos dans une famille

Dibaka monji wa tshilunga

Mukaji wa benda nkaseba ka kabundi kabandabandabu kudi muntu umua

Mukaji wa benda mbudimi bua meba

Kashinga muasa nsanga nsanga ashala tshimuenenu tshienda

Manyi mu nkunda nkunda mumanyi

sela babidi ufua lukasa

Kabua ka lubilu kashila nyama panshi

Mvula ulejila kaluma kuabu

Buta bunemeka mpanda, mpanda unemeka buta

kakaji kamua ndisu difua

Luvila kupitshi kuenda, neulamata ku budimbwa